=

วิหารหลวงวัดมหาธาตุ (50)

สุโขทัย

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองโบราณได้ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำการสืบสร้างวิหารในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสุโขทัยขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์เพื่อสะท้อนถึงความเจริญเมื่อครั้งอดีต