=

วิหารวัดพร้าว (46)

ตาก

Share

Copied
  • ข้อมูล
ผาติกรรมมาจากจ.ตาก เป็นวิหารทรงโถงสันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายผสมกับฝีมือช่างท้องถิ่นเมืองตาก ความโดดเด่นอยู่ที่ลายปูนปั้นประดับหน้าบันพร้อมลายอุดปีกนกและคันทวยไม้แกะสลัก ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ตั้ง วิหารวัดพร้าว (46)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง