ตั๋วเข้าชม

สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ 400 บาท
●  เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 200 บาท

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
●  เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 350 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

รอบรถรางที่ให้บริการ :
รอบที่ 1     10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2     13.00 – 15.00 น.
รอบที่ 3     15.00 – 17.00 น.
รอบที่ 4     17.00 – 19.00 น.
*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม