=

เจดีย์ยอดทรงดอกบัว (47)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจาก จังหวัดตาก เจดีย์ทรงดอกบัว เป็นเอกลักษณ์ในศิลปะแบบสุโขทัย ซึ่งปรากกฎตามหัวเมืองต่างๆที่เคยอยู่ในอาณาจักรสุโขทัยมากก่อน เจดีย์องค์นี้ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ของพ่อขุนรามคำแหงที่ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด

สถานที่ตั้ง เจดีย์ยอดทรงดอกบัว (47)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง