=

วัดจองคำ (55)

ลำปาง

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นอาคารเครื่องไม้สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ที่ผาติกรรมมาจาก อ.งาว จ.ลำปาง อาคารไม้หลังนี้เป็นลักษณะของวัดที่สร้างเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสรวมกันไว้ในอาคารเพียงหนึ่งหลัง ความโดนเด่นของอาคารคือ การฉลุไม้ประดับส่วนต่างๆโดยเฉพาะเครื่องหลังคาซึ่งมีความประณีตงดงามยิ่ง

สถานที่ตั้ง วัดจองคำ (55)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง