=

หอคำ (53)

ลำปาง

Share

Copied
  • ข้อมูล
หอคำ เป็นคำที่ใช้เรียก อาคารที่ประทับหรือออกว่าราชของกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครในดินแดนล้านนา ซึ่งเทียบได้กับคำว่า วัง เมืองโบราณสร้างขึ้นตามรูปแบบหอคำของเจ้าเมืองลำปางในอดีต ซึ่งเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมเครื่องไม้ที่แสดงถึงฐานนันดรชั้นสูงในแบบวัฒนธรรมล้านนา

สถานที่ตั้ง หอคำ (53)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง