=

วิหารวัดภูมินทร์ (62)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดน่าน สร้างสมัยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความโดดเด่นคือ วิหารทรงจัตุรมุขมีทางขึ้นสี่ด้านมีการตกแต่งพญานาคที่ราวบันไดทางเข้าหลักในลักษณะเลื้อยออกจากวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสี่องค์ผินพระพักตร์ออกทั้งสี่ทิศ ที่ผนังมีภาพจิตรกรรมเรื่องคัทธกุมาร

สถานที่ตั้ง วิหารวัดภูมินทร์ (62)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง