=

สวนวรรณกรรมเรื่องพระลอ (52)

แพร่

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีประเภทลิลิต สันนิษฐานว่า แต่งขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื้อเรื่องกล่าวถึงโศกนาฏกรรมรักของเชื้อพระวงศ์ฝ่ายเหนือ คือ พระลอราช เจ้าชายเมืองสรวง และเจ้าหญิงเมืองสรองคือ พระเพื่อน-พระแพง ซึ่งทั้งสองเมืองเป็นศัตรูกัน

สถานที่ตั้ง สวนวรรณกรรมเรื่องพระลอ (52)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง