=

พระมหาธาตุเจดีย์ (51)

สุโขทัย

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นวัดประจำอาณาจักร มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์ประธาน รูปแบบเจดีย์นับเป็นเอกลักษณ์เด่นพิเศษในศิลปะแบบสุโขทัย มีร่องรอยของวิหารหลวงขนาดใหญ่ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่แสดงถึงเทคโนโลยีการหล่อชั้นเยี่ยมในยุคนั้น

สถานที่ตั้ง พระมหาธาตุเจดีย์ (51)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง