=

พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ (63)

เลย

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดเลย พระเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์สองอาณาจักร คือ พระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาและพระไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเจริญพระราชไมตรีและเป็นหลักปักปันเขตแดนระหว่างอาณาจักร

สถานที่ตั้ง พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ (63)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง