=

มณฑปพระพุทธบาทยืน (64)

อุตรดิตถ์

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นมณฑปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาป้านซ้อนชั้นยอดปลายแหลม เสากลม รอยพระพุทธบาทด้านในเป็นรอยพระทับเคียงคู่กันซ้าย-ขวา มีกล่าวถึงในพงศาวดารฝ่ายเหนือว่าผู้สร้างคือ เจ้าธรรมราชกุมาร ซึ่งเป็นโอรสของบาธรรมราชเมืองเชลียง

สถานที่ตั้ง มณฑปพระพุทธบาทยืน (64)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง