=

ปรางค์ศรีเทพ (80)

เพชรบูรณ์

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นปรางค์ที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมแบบเขมรโบราณ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู

สถานที่ตั้ง ปรางค์ศรีเทพ (80)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง