=

เทวรูปสวมหมวกแขก (81)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากเทวรูปที่ค้นพบในเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงการรับคติทางศาสนาฮินดู เช่นการนับถือ พระสุริยเทพ วิษณุเทพ ซึ่งรับอิทธิพลมาจากอินเดีย มีการสร้างเทวาลัยขนาดเล็กเป็นที่ประดิษฐาน

สถานที่ตั้ง เทวรูปสวมหมวกแขก (81)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง