=

หมู่กุฏิวิปัสสนา (82)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ผาติกรรมมาจากวัดในแถบจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นลักษณะของกุฏิทรงไทยสร้างด้วยไม้หลังเดี่ยว แทรกไปตามป่า สะท้อนถึงที่วิปัสนาและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในยุคก่อนที่ถือความเรียบง่ายตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

สถานที่ตั้ง หมู่กุฏิวิปัสสนา (82)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง