=

บ้านโซ่ง (84)

Share

Copied
  • ข้อมูล
นำมาจากบ้านเรือนของชาวโซ่งหรือไทดำ แถบเมืองสุพรรณบุรี นครปฐม และเพชรบุรี ถิ่นเดิมอยู่ตอนเหนือของลาวติดกับเวียดนาม บางกลุ่มถูกกวาดต้อนมาอยู่ประเทศไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ในยุคแรกยังคงเอกลักษณ์การสร้างบ้านเรือนและอยู่แบบดั้งเดิมแต่มาเปลี่ยนในสมัยปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง บ้านโซ่ง (84)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง