=

ปราสาทหินพิมาย (86)

นครราชสีมา

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทหินทรายบนพื้นที่ราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นปราสาทหินที่สร้างต่อเนื่องกันหลายสมัย ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ จึงปรากฎศิลปะทั้งแบบบาปวน นครวัต และบายน เป็นปราสาทที่สร้าขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน

สถานที่ตั้ง ปราสาทหินพิมาย (86)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง