=

ป่าเจดีย์ (92)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นการรวบรวมรูปแบบเจดีย์ลักษณะต่างๆ ที่มีในประเทศไทย โดยในแต่ละสมัยและแต่ละท้องถิ่นก็ล้วนมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางแนวคิดในการกำหนดรูปลักษณ์ทางศิลปกรรมในการอุทิศให้พระพุทธศาสนา

สถานที่ตั้ง ป่าเจดีย์ (92)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง