=

ปราสาทศรีขรภูมิ (90)

สุรินทร์

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มปราสาท ๕ หลัง บนฐานเดียวกัน มีปราสาทประธานตรงกลางและปราสาทบริวารประจำมุม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานก่อด้วยศิลาแลง ปราสาทสร้างด้วยอิฐประดับศิลาทราย เป็นศิลปะแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

สถานที่ตั้ง ปราสาทศรีขรภูมิ (90)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง