=

วิหารทวารวดี (91)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นซากวิหารมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นประธาน สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนว่า สมัยต้นประวัติศาสตร์ของไทยราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีอาณาจักรโบราณคือ รัฐทวารวดี ที่รับวัฒนธรรมอินเดียมาปรับใช้จนเป็นรูปแบบของตนเอง มีศูนย์กลางอยู่นครปฐมแล้วแพร่หลายมาจนถึงเขตภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง วิหารทวารวดี (91)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง