=

พระพุทธรูปนาคปรก (83)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมื่อพระมหาบุรุษทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเสวยวิมุตติสุข ณ สถานที่ต่าง ๆ ๗ แห่ง แห่งละ ๗ วัน รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา ๔๙ วัน ในสัปดาห์ที่ ๖ ทรงเสวยวิมุตติสุข ณ ใต้ร่มไม้มุจลินท์ (ต้นจิก) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นศรีมหาโพธิ ระหว่างนั้นเกิดพายุฝนแรงกล้า พญานาคมุจลินท์ซึ่งอาศัยอยู่ในสระใหญ่ใกล้ที่ประทับได้เข้ามาขดกาย ๗ รอบเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานเป็นฉัตรกั้นฝนลมพายุ ในสมัยต่อมาช่างปฏิมากรจึงสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า ปางนาคปรก ขึ้นอย่างแพร่หลาย และถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำวันของผู้ที่เกิดวันเสาร์

สถานที่ตั้ง พระพุทธรูปนาคปรก (83)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง