=

สวนมโนห์รา (6)

Share

Copied
  • ข้อมูล
มโนห์รามีเค้าเรื่องมาจากปัญญาสชาดก ตอนสุธนชาดก ได้แพร่หลายจนกลายเป็นนิยายท้องถิ่นทางภาคใต้ของไทย เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางกินรีคนสุดท้องชื่อว่า มโนห์รา ลงมาเล่นน้ำที่สระ ในป่าแล้วถูกพรานบุญจับตัวไปถวายเป็นชายาของพระสุธน ต่อมาพระสุธนออกรบ พราหมณ์ปุโรหิต มีใจคิดแค้นพระสุธน จึงออกอุบายให้จับนางมโนห์ราฆ่าบูชายัญเสีย แต่นางมโนห์ราก็หาทางหลบหนีไปได้

ฝ่ายพระสุธนเมื่อกลับมาได้ทราบเรื่องทั้งหมดจึงออกติดตามนางมโนห์ราและได้ครองรักกัน ในที่สุดหมู่รูปปั้นพระสุธน มโนห์รา พรานบุญ และเหล่านางกินรีในสวนมโนห์รานั้น เมืองโบราณได้จัดสร้างขึ้นตรงตำแหน่งแผนที่จังหวัดพัทลุง ตามจินตนาการในท้องเรื่องมโนห์ราอันลือเลื่องดังกล่าว ท่ามกลางบรรยากาศอันชวนให้นึกถึงลีลาการร่ายรำมโนห์ราและจังหวะเพลงซัดชาตรี

สถานที่ตั้ง สวนมโนห์รา (6)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง