=

สวนอิเหนา (4)

Share

Copied
  • ข้อมูล
อิเหนาเป็นวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย มีคนแต่งกันหลายสำนวน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงร่วมพระราชนิพนธ์ในบางตอนด้วย อิเหนามีต้นกำเนิดมาจากชวา ถือว่าเป็นวรรณคดีที่มีถ้อยคำไพเราะงดงาม มีเนื้อหาชวนติดตาม กล่าวถึงเรื่องราวความรักระหว่างอิเหนากับนางบุษบาต้องพบอุปสรรคต่าง ๆ นานา และพลัดพรากจากกันนานกว่าจะครองรักกันได้
เมืองโบราณได้สร้างสวนอิเหนาขึ้น โดยทำเป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปอิเหนากับนางบุษบาซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง

สถานที่ตั้ง สวนอิเหนา (4)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง