=

พระธาตุจอมกิตติ (61)

เชียงราย

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากจังหวัดเชียงราย เป็นเจดีย์สกุลช่างเชียงแสน ตัวเรือนธาตุย่อมุมไม้สิบสอง มีซุ้มทิศประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง ๔ ด้าน ส่วนยอดเป็นองค์ระฆังกลม ตำนานกล่าวว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฎ สร้างโดยกษัตริย์ในอาณาจักรโยนกเชียงแสน

สถานที่ตั้ง พระธาตุจอมกิตติ (61)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง