=

โบสถ์น้ำ (59)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นคติการสร้างโบสถ์แบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือ น้ำที่ล้อมรอบเป็นการแสดงถึงเขตพัทธสีมาที่มั่นคงแน่นอนสามารถใช้ประกอบพิธีได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำพิธีถอดพัทธสีมาเพื่อทำพิธีสงฆ์เพราะถือว่าน้ำได้พัดพาไปแล้ว ยกเว้นพิธีบวชเท่านั้นที่ต้องทำพิธีผูกพัทธสีมา

สถานที่ตั้ง โบสถ์น้ำ (59)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง