=

วิหารวัดเชียงของ (58)

เชียงราย

Share

Copied
  • ข้อมูล
ผาติกรรมมาจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยถอดเป็นชิ้นส่วนมาแล้วประกอบขึ้นใหม่ เป็นวิหารทรงไทลือขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตัวอาคารสร้างด้วยวิธีการเข้าลิ่มตอกเดือยทั้งสิ้น หลังคาเป็นแป้นเกร็ดทำจากไม้

สถานที่ตั้ง วิหารวัดเชียงของ (58)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง