=

หอนางอุษา (74)

อุดรธานี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดอุดรธานี เป็นโขดหินธรรมชาติที่มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้ดัดแปลงใช้งานและมีร่องรอยการใช้เป็นพื้นที่เชิงพิธีกรรมในสมัยต้นประวัติศาสตร์ สมัยต่อมาผู้คนที่มาตั้งบ้านเมืองแถบนี้ได้เอานิทานเรื่อง อุษา-บารส ไปสวมทับจึงกำหนดชื่อภูมิสถานให้พ้องกับเรื่องในนิทาน