=

พระธาตุบังพวน (66)

หนองคาย

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากจังหวัดหนองคาย เป็นเจดีย์ศิลปะแบบล้านช้าง ฐานล่างทรงสี่เหลี่ยม ฐานบัวรองรับเรือนธาตุและตัวเรือนธาตุเป็นทรงย่อมุมและออกซุ้มประจำทิศ ยอดทรงระฆังเหลี่ยมและปลียอดเป็นทรงบัวเหลี่ยม พระธาตุพังพวนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนหัวเหน่า

สถานที่ตั้ง พระธาตุบังพวน (66)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง