=

ท้าวผาแดง – นางไอ่ (68)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นประติมากรรมตอนท้าวผาแดงพานางไอ่คำหนีฝูงพญานาค ตำนานเรื่องนี้แสดงถึงความเป็นมาของภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น คือ หนองหานเมืองสกลนคร แฝงด้วยเรื่องของประเพณี บุญบั้งไฟ ถวายแถนเพื่อขอฝน รวมถึงขนบ-จารีตการดำรงค์ชีวิตด้านต่างๆ

สถานที่ตั้ง ท้าวผาแดง – นางไอ่ (68)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง