=

สวนสังข์ทอง (79)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นสวนประติมากรรมเล่าเรื่องคตินิทานที่นิยมในแถบภาคอีสาน ซึ่งเล่าสอนคุณธรรมด้านต่างๆ ผ่านตัวละครในนิทาน ตัวเอกคือ พระสังข์องค์ชายซึ่งพลัดพรากจากมารดาแล้วพบเจอสิ่งต่างๆมากมายจนมาพบรักกับนางรจนา

สถานที่ตั้ง สวนสังข์ทอง (79)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง