=

คุ้มขุนแผน [เรือนไทยอยุธยา] (19)

อยุธยา

Share

Copied
  • ข้อมูล
คุ้มขุนแผน หรือ เรือนไทยอยุธยา เป็นเรือนเครื่องไม้ ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง – ขุนแผน อันเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา เรือนหลังนี้เป็นเรือนไทยหมู่สี่หลังมีหอโถง ซึ่งเป็นรูปแบบของเรือนผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยอยุธยา

สถานที่ตั้ง คุ้มขุนแผน [เรือนไทยอยุธยา] (19)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง