=

หอพระแก้ว (30)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นอาคารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมจีน – ไทยสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าเคยเป็นหอพระในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา เมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่โดยสืบสร้างจากภาพที่บานประตูตู้ไม้แกะสลักสมัยอยุธยาที่แสดงให้เห็นรูปแบบอาคารในลักษณะเช่นนี้