=

สวนวรรณคดีขุนช้างขุนแผน (31)

Share

Copied
  • ข้อมูล
นำวรรณคดีสมัยอยุธยาที่สะท้อนถึงวีถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อ ของคนในยุคนั้น มานำเสนอผ่านงานประติมากรรม โดยนำมาบางช่วงบางตอนเช่น ตอนเปตรนางวันทองห้ามทัพพระไวย เป็นต้น

สถานที่ตั้ง สวนวรรณคดีขุนช้างขุนแผน (31)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง