=

พระปรางค์สามยอด (35)

ลพบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดลพบุรี เป็นรูปแบบโบราณสถานในศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปะในแบบรัฐละโว้ ที่มีสายสัมพันธ์กันกับกลุ่มชนเขมรโบราณ เป็นศาสนสถานอันเนื่องด้วยคติทางพระพุทธศาสนาแบบมหายาน เป็นปราสาทศิลาแลงประดับปูนปั้นตั้งเรียงกัน 3 องค์

สถานที่ตั้ง พระปรางค์สามยอด (35)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง