=

อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน (37)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของคนบ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ที่ร่วมกันต่อต้านข้าศึกคือ พม่าที่มารุกราน อนุสาวรีย์สร้างขึ้นสะท้อนวีรกรรมชุมชนที่มีทั้งชาย หญิง คนเฒ่าคนแก่ หนุ่มสาว เด็กรวมถึงพระสงฆ์ที่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องชุมชน

สถานที่ตั้ง อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน (37)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง