=

หมู่บ้านไทยภาคกลาง (38)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองโบราณได้นำบ้านเรือนเหล่านี้มาจาก หมู่บ้านไผ่ล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะเป็นไม้ทรงไทยมุงจาก รวมกลุ่มอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาวนาในยุคก่อนที่อยู่กันเป็นกลุ่มเครือญาติ ทำเกษตรกรรมแบบยังชีพ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายตามแบบสังคมชนบท

สถานที่ตั้ง หมู่บ้านไทยภาคกลาง (38)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง