=

ประตูวัดโพธิ์ประทับช้าง (39)

พิจิตร

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดพิจิตร ลักษณะประตูมีความพิเศษฝีมือคล้ายช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าเสือ มาสร้างไว้ เนื่องด้วยตามพระราชประวัติ กล่าวว่าพระองค์ประสูติ ณ ที่แห่งนี้จากพระมาดารที่เคยเป็นชายาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สถานที่ตั้ง ประตูวัดโพธิ์ประทับช้าง (39)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง