=

พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง (32)

ชัยนาท

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากจังหวัดชัยนาท เป็นรูปแบบของพระปรางค์รุ่นเก่าสมัยอยุธยาตอนต้น มีลักษณะแต่คือ ยอดปรางค์ เป็นลอนกลีบคล้ายผลมะเฟือง ก่อด้วยอิฐไม่สอปูน อันเป็นรูปแบบปรางค์ที่พบน้อยมาก

สถานที่ตั้ง พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง (32)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง