=

กุฏิพระสงฆ์ (34)

Share

Copied
  • ข้อมูล
กุฏิพระสงฆ์ ผาติกรรมมาจากวัดสิตราราม จังหวัดตาก สร้างจากไม้สักทั้งหลัง สร้างรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้อยู่ที่เมืองตากแต่อาคารแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สืบเนื่องจากช่างอยุธยาอย่างงดงามสันนิษฐานว่าคงเป็นช่างจากเมืองหลวงไปสร้างไว้

สถานที่ตั้ง กุฏิพระสงฆ์ (34)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง