=

มณฑปพระพุทธบาท (33)

สระบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี รอยพระพุทธบาทถูกค้นพบในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยพระเจ้าทรงธรรม จากนั้นได้สร้างมณฑปครอบไว้เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของอาณาจักร เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มณฑปถูกปล้นเผาทำลาย รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นใหม่ดังเดิม

สถานที่ตั้ง มณฑปพระพุทธบาท (33)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง