=

สวนวรรณคดีรามเกียรติ์ (28)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สวนรามเกียรติ์ นำตอนสำคัญต่างๆจากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ มาถ่ายทอดเป็นงานประติมากรรม วรรณคดีเรื่องนี้ต้นฉบับ แต่งโดยฤาษีวาลมิกีที่อินเดียชื่อเรื่อง รามายณะ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการรบกันระหว่างธรรมะและอธรรม เป็นวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในราชสำนักมาแต่ยุคโบราณ

สถานที่ตั้ง สวนวรรณคดีรามเกียรติ์ (28)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง