=

พระที่นั่งจอมทอง (26)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นหน้าของพระราชวังกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถูกเผาทำลายเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ พระที่นั่งจอมทอง เป็นที่ศึกษาพระธรรมของบรรดาเชื้อพระวงศ์สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเล่าเรียนของเจ้านายในสมัยนั้น

สถานที่ตั้ง พระที่นั่งจอมทอง (26)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง