=

ด่านเจดีย์สามองค์ (22)

กาญจนบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจดีย์ทรงมอญ 3 องค์เรียงกัน สร้างขึ้นระหว่างเขตชายแดนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นอนุสรณ์ของเส้นทางเดินทัพในการทำสงครามกันในอดีต ระหว่างไทยกับพม่า ด่านนี้เป็นเส้นทางที่พม่านิยมใช้เดินทัพมากที่สุดในการมาทำสงครามกับไทย