=

อนุสรณ์สถานกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (21)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างเพื่อระลึกถึงสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 1 และเป็นวังหน้าพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญต่อสู้กับพม่าในสงครามสำคัญต่างๆ และเป็นผู้ร่วมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

สถานที่ตั้ง อนุสรณ์สถานกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (21)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง