=

พระตำหนักคำหยาด (29)

อ่างทอง

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดอ่างทอง เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร เมื่อคราวผนวช รูปแบบเป็นศิลปะอยุธยาที่ผสมด้วยศิลปะแบบตะวันตก สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเดิมทีได้ครองราชย์กรุงศรีอยุธยาแต่สละให้พระเชษฐาคือ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ พระองค์จึงเสด็จออกผนวช

สถานที่ตั้ง พระตำหนักคำหยาด (29)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง