=

ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา (97)

ฉะเชิงเทรา

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดฉะเชิงเทรา รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นรักษณ์รณเรศร์เป็นแม่กองในการก่อสร้างเพื่อป้องกันข้าศึกที่จะยกกองทัพมาทางด้านทิศตะวันออกไม่ให้ยกเข้ามาตีกรุงเทพฯได้โดยง่าย

สถานที่ตั้ง ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา (97)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง