=

สวนวรรณคดีพระอภัยมณี (96)

ระยอง

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นวรรณคดีชิ้นเอกของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีคนสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชีวิตอยู่ช่วงสมัย ร.2 – ร.4 สุทรภู่แต่งพระอภัยมณีเป็นกลอนแปดซึ่งมีความไพเราะยิ่ง เนื้อความในเรื่องก็มีความสนุกสนานและหลากหลายในการนำเสนออย่างน่าสนใจ

สถานที่ตั้ง สวนวรรณคดีพระอภัยมณี (96)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง