=

ตึกแดง (98)

จันทบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นร่องรอยที่ทหารฝรั่งเศสสร้างไว้ที่เมืองจันทบุรี รศ.112 สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยมีการพิพาทกับฝรั่งเศสที่ปากน้ำ ฝรั่งเศสจะทำสงครามกับไทย ร.5 ทรงพยามหลีกเลี่ยงการปะทะด้วยการเจรจา ฝรั่งเศสจึงขอยึดเมืองขึ้นต่างๆของไทย เมืองจันทบุรีก็ได้ตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอยู่หลายปีก่อนจะได้กลับคืน