=

ศาลาโถงวัดนิมิตร (95)

ตราด

Share

Copied
  • ข้อมูล
ผาติกรรมจากจังหวัดตราด เป็นอาคารโถงทรงไทยสร้างด้วยไม้ ศาลาแห่งนี้มีความสำคัญในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากพระองค์ทรงใช้ศาลาหลังนี้ประชุมพลทัพเพื่อวางแผนก่อนจะมาขับไล่พม่าในคราวรวบรวมพลพรรคเพื่อกอบกู้เอกราช

สถานที่ตั้ง ศาลาโถงวัดนิมิตร (95)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง