=

เจดีย์จามเทวี (54)

ลำพูน

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดลำพูน เรียกอีกชื่อว่า เจดีย์เหลี่ยมวัดกู่กุด ก่อด้วยศิลาแลงประดับปูนปั้น มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปรอบเจดีย์ซ้อนกันขึ้นไป 5 ชั้น ชั้นละ 12 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่งสมัยเมืองหริภุญชัยของพระนางจามเทวี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

สถานที่ตั้ง เจดีย์จามเทวี (54)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง