=

หอระฆัง (13)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ในสมัยโบราณนิยมสร้างหอพระไตรปิฎกเป็นหอสูงไว้กลางสระน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากมด ปลวก และไฟ ปัจจุบันหอไตรแบบนี้นับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง เหตุนี้เมืองโบราณจึงได้ขอผาติกรรมมาสร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป หอพระไตรปิฎกหลังนี้เดิมอยู่ที่วัดใหญ่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากตั้งอยู่กลางน้ำ ลักษณะสถาปัตยกรรมน่าจะเลียนแบบมาจากสมัยอยุธยาที่ผนังด้านนอกมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวปิดทอง แต่ปัจจุบันลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว
บริเวณใกล้ ๆ กันมีหอระฆังที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่นต่างไปจากท้องถิ่นอื่นซึ่งหาดูได้ยาก เมืองโบราณได้ขอผาติกรรมมาจากวัดเดียวกัน

สถานที่ตั้ง หอระฆัง (13)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง